อาคารพาณิชย์

New
New
New
New

90714

THB 12,000,000 ฿ 12,000,000
New

90599

THB 13,500,000 ฿ 13,500,000
New

79136

THB 3,900,000 ฿ 3,900,000
New

op 152

THB 15,800,000 ฿ 15,800,000
New

op00000

THB 7,000,000 ฿ 7,000,000
New

89693

THB 3,590,000 ฿ 3,590,000
New

90743

THB 5,500,000 ฿ 5,500,000
THB 5,000,000 ฿ 5,000,000 -9%
New

89695

THB 3,890,000 ฿ 3,890,000
New
New
New

89576

THB 11,900,000 ฿ 11,900,000
New

89512

THB 2,500,000 ฿ 2,500,000