บ้านแฝด

New

93264 หมู่บ้าน Lake valley บ่อวิน ( ปรับราคา )

THB 3,000,000 ฿ 3,000,000
THB 2,800,000 ฿ 2,800,000 -7%
New

93352

THB 3,400,000 ฿ 3,400,000
New

91171

THB 2,590,000 ฿ 2,590,000
THB 2,490,000 ฿ 2,490,000 -4%
New

90823 (ปรับราคา )

THB 2,365,000 ฿ 2,365,000
THB 1,950,000 ฿ 1,950,000 -18%
New

89494

THB 1,890,000 ฿ 1,890,000
New

90215

THB 3,290,000 ฿ 3,290,000
THB 3,000,000 ฿ 3,000,000 -9%
New
New
New
New
New

85940

THB 3,250,000 ฿ 3,250,000
New

85947

THB 3,200,000 ฿ 3,200,000