ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม สำหรับการกู้ซื้อคอนโดมิเนียม

Last updated: 2020-01-30  |  856 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม สำหรับการกู้ซื้อคอนโดมิเนียมจ่ายให้กับกรมที่ดิน 
ค่าธรรมเนียมที่ต้องเตรียม ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยจ่ายให้กับกรมที่ดิน ได้แก่
ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ 2 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน  
ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้ค่ะว่าให้ใครเป็นผู้จ่ายแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะตกลงจ่ายกันคนละครึ่ง หรือผู้ขายเป็นผู้จ่ายคนเดียวค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ จ่ายในกรณีที่เรากู้เงินกับธนาคารเพื่อซื้อคอนโดมิเนียม

จ่ายให้กับธนาคาร
สำหรับใครที่ต้องการกู้เงินกับธนาคารเพื่อซื้อคอนโดมิเนียม นอกจากจะต้องจ่ายค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ให้กับกรมที่ดินแล้ว ก็ยังมีค่าใช้จ่าย อื่นๆ เช่น
ค่าธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพย์ประมาณ 2,700 บาท
ค่าประกันอัคคีภัยประมาณ 0.35% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทประกันภัยรับประกัน
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ ธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้กู้ เพื่อนำไปชำระให้กับกรมสรรพากร 

จ่ายให้กับโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่โครงการมักจะเรียกเก็บจากผู้ซื้อหลักๆ ได้แก่ ินประกันค่ามิเตอร์น้ำและไฟฟ้าประมาณ 7,000 บาท  
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง คิดเป็นต่อ ตรม. ต่อเดือน โดยอาจมีการจัดเก็บล่วงหน้า 1 ปี หรือ  2 ปี เช่น 40 บาท/ตรม./เดือน จัดเก็บล่วงหน้า 12 เดือน สมมติพื้นที่ห้องอยู่ที่ 25 ตรม.เท่ากับว่าผู้ซื้อต้องจ่ายค่าส่วนกลางอยู่ที่ปีละ 12,000 บาท 
อย่างไรก็ตามอาจจะไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่กล่าวมาข้างต้น เพราะคอนโดมิเนียมบางโครงการมีโปรโมชันพิเศษให้กับผู้ซื้อ เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมส่วนกลาง ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ หรือธนาคารมีสิทธิพิเศษให้กับโครงการ เช่น ฟรีค่าประเมิน ฟรีค่าธรรมเนียมในการจำนอง ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดฯ ใหม่สักห้องก็อย่าลืมเปรียบเทียบโปรโมชั่นของหลายๆ โครงการก่อนตัดสินใจ เพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่าย