งานสัมมนา "รวยทางลัดด้วยอสังหาริมทรัพย์"

Last updated: 2020-01-30  |  811 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานสัมมนา "รวยทางลัดด้วยอสังหาริมทรัพย์"

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2560 ERA GiANT PATTAYA ได้จัดสัมมนา "รวยทางลัดด้วยอสังหาริมทรัพย์" เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะเป็นนายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้รับความรู้ในการเริ่มต้นในการเป็นนายหน้า ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อการสร้างมาตรฐานการเป็นนายหน้า เราจึงได้จัดให้มีการจัดสัมนาขึ้น