ERA สามารถให้ท่านได้มากกว่าอย่างถูกต้อง

Last updated: 2020-01-30  |  1033 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ERA สามารถให้ท่านได้มากกว่าอย่างถูกต้อง

ท่านจะได้อะไรเมื่อเข้ามาเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

1.โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

2.เป็นงานอิสระ

3.ทีมประสานงานมืออาชีพ

4.การศึกษาและการฝึกอบรม

5.การร่วมสัมมนาในต่างประเทศ

6.เกียรติคุณ

7.ความพร้อมด้านการตลาด

8.ความพร้อมของสินค้าที่มีอยู่

9.ความเป็นผู้นำในตลาด

10.รายได้ที่ท่านสามารถกำหนดได้ด้วยตัวท่านเอง


โอกาสที่จะก้าวเป็นERA นั้นไม่เป็นรองใครเพราะเราสร้างท่านเป็นมืออาชีพ ที่ทุกท่านมีอิสระในการจะไปพบลูกค้าตามแต่ที่เราต้องการและเราสามารถเลือกลูกค้าได้ด้วยตัวของท่านเอง เรามีทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อสนับสนุนงานของท่านและบริการลูกค้าของท่านได้อย่างเต็มความสามารถ เราเป็นผู้ริเริ่มการสอนหลักสูตรนักขายและผู้บริหารในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จุดเด่นของ ERA คือเนื้อหาของหลักสูตรเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก นัีกขายดีเด่นของ ERA มีโอกาสได้เดินทางไปสัมมนาในต่างประเทศทั่วโลก และที่สำคัญสำหรับนักขายมืออาชีพดีเด่นของ ERA นั้นผลงานของท่านจะได้รับการยกย่องจารึกไว้ด้วยรางวัลทั้งในระดับชาติ ระดับเอเชียและในระดับนานาชาติ

ERA มีเครื่องมือช่วยขายและเครื่องมือทางการตลาดพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทันที เรามีทรัพย์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกประเภททั้งทรัพย์ใหม่และที่เป็นมือสอง ซึ่งรวมถึง การซื้อ-ขาย เช่า และเพื่อการลงทุน

ERA คือผู้บุกเบิกธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์มือสองในระบบแฟรนไชส์รายแรกในประเทศไทย ที่มีความพร้อมสูงสุด และเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั่วประเทศ

รายได้ของท่านขึ้นอยู่กับความพยายามของท่าน นักขายของ ERA มีรายได้จากหลายช่องทางเพราะเราเป็นทีมงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน