อาคารพาณิชย์

New

90599

THB 13,500,000 ฿ 13,500,000
New
New
New

90478-9

THB 16,000,000 ฿ 16,000,000
New

e2112 ( ปรับราคาเซ้งใหม่ )

THB 2,000,000 ฿ 2,000,000
THB 1,900,000 ฿ 1,900,000 -5%
New

90552

THB 14,000,000 ฿ 14,000,000
New

79136

THB 3,900,000 ฿ 3,900,000
New

90814

THB 8,900,000 ฿ 8,900,000
New

op 152

THB 15,800,000 ฿ 15,800,000
New

90511

THB 15,000,000 ฿ 15,000,000
New

90806

THB 9,900,000 ฿ 9,900,000
New

90723

THB 8,200,000 ฿ 8,200,000
New

op00000

THB 7,000,000 ฿ 7,000,000