24 มิถุนายน 2560 สัมมนาฟรี "เส้นทางนายหน้ามืออาชีพ" ครั้งที่ 3

Last updated: 2020-01-30  |  962 Views  | 

24 มิถุนายน 2560 สัมมนาฟรี "เส้นทางนายหน้ามืออาชีพ" ครั้งที่ 3

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาการเป็นนายหน้ามืออาชีพที่จัดขึ้นที่ พัทยาจอมเทียน วันที่ 24 มิถุนายน 2560 

ซึ่งการจัดขึ้นครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 สำหรับท่านที่ต้องการเป็นนายหน้า สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 063-8878993